portfolio služeb kdo je kdotechnologie


Tisková zpráva

Název: Gratex International získal společnost inMedia

Dne 1. 1. 2000 Gratex International, a.s., Bratislava, Slovensko koupil prostřednictvím své české dceřinné společnosti Gratex International CZ, s.r.o., Brno, Česká republika známého českého producenta multimediálních CD ROMů a Internetových stránek, společnost inMedia, s.r.o. Touto akvizicí se posiluje pozice společnosti Gratex International na českém trhu.
Podle slov nově jmenovaného výkonného ředitele Gratex International CZ, Pavla Škubala, je tato fúze velkou šancí pro další rozvoj společnosti, jejíž strategické směřování bude orientováno nadále na tvorbu multimediálních prezentací, unikátních internetových řešení pro specializovaná odvětví, implementaci řešení na principech elektronického obchodu, vývoje zákaznických softwarových řešení a rozvoj obchodních aktivit na bázi spolupráce s klíčovými partnery v oblasti IT. Důraz bude kladen i na vývoz produkce a kapacit za hranice České i Slovenské republiky.
inMedia, s.r.o., byla založena v roce 1993 a dlouhodobě působí na českém trhu jako jeden z klíčových hráčů v oblasti multimedií. 
K  nejznámějším projektům firmy inMedia patří multimediální prezentace společností SPT Telecom, a.s., Slovenská poisťovňa, Foresbank, a.s., Eurotel Praha, multimediální CD ROMy pro Vítkovice Ostrava, UNEX Uničov, ŠKOFIN Bratislava, ŽS Brno, Vítkovice Prodeco, České Radiokomunikace, Microsoft ČR, STE OS Praha, datové stopy na hudebních CD pro Dagmar Peckovou, Adrienu Bartošovou a CD ROM Smetanova Litomyšl.
V produkci společnosti inMedia je také zastoupena tvorba katalogů, mimo jiné pro výstavu INVEX COMPUTER a také populární dětský CD ROM „Obrázky z českých dějin a pověstí“, zhotovený na základě stejnojmenné knihy.
Gratex International, a.s., založená v roce 1991, patří mezi nejv
ětší softwarové společnosti na Slovensku. Obrat společnosti v roce 1999 dosáhl 380 mil. slovenských korun. Společnost Gratex International je v současnosti provozovatelem jednoho z obsahově nejrozsáhlejších web-serverů na Slovensku (např. www.inzine.sk, www.realshop.sk), poskytovatelem připojení do Internetu, poskytovatelem publikačních služeb (např. www.sme.sk, www.twist.sk) a tvůrcem multimediálních CD ROM titulů (např. Angličtina s Krtkem, Not War but Love). V oblasti služeb, rozhodující složky obratu, je Gratex International jeden z největších poskytovatelů řešení na platformě Microsoft a IBM na území Slovenska. Společnost Gratex International nabízí širokou paletu produktů a služeb všem zákazníkům, od velkých společností až po domácí uživatele. Mezi nejznámější projekty patří komplexní řešení pojišťovacího informačního systému pro Slovenskou poisťovňu, a.s.

Společný konsolidovaný obrat Gratex International CZ a inMedia za rok 1999 dosahuje cca 11 mil. českých korun při základním jmění 2 mil. českých korun.

Více informací najdete na stránkách: www.gratex.sk, www.gratex.czwww.inmedia.cz.

inMedia spol. s r. o.
sales@inmedia.cz
http://www.inmedia.cz

Riegrova 44, 612 00 Brno
tel.: ++420 5 4124 7166, ++420 5 4124 5959
fax: ++420 5 4121 1311

[portfolio služeb] [kdo je kdo] [technologie] [home]

Copyright © 1999 inMedia, spol. s r.o.®
All rights reserved